Yangına dayanıklı kapılar ve pencereler, tüm yapılarda pasif yangından korunma ekipmanlarının en temel elemanlarıdandır. Bu performans kriterinde yer alan tüm ürünler, Avrupa Standartları Komitesi’nin belirlediği ve Türk Standartları Enstitüsü’nün de kabul ettiği standartlar çerçevesinde değerlendirilir ve sınıflandırılır. Genel olarak sınıflandırma gösterimleri, ürünün karakterini ve süresini ifade eder. “EI260” olarak sınıflandırılmış menteşeli bir kapı, 60 dakika boyunca kapattığı boşluktan alev geçişine müsaade etmeyen ve ısı izolasyonu sağlayan bir kapıyı nitelendirir.

Tek ve çift kanatlı, her ölçü için pencereli/penceresiz, ayrı ayrı çift yönlü test ve sertifikasyona sahip olan Ninz, kapı üzerindeki metal etikette yazan numara ile web sitesinden tüm sertifikalara, kılavuzlara ulaşım imkânı sağlar.

Yangın dayanımlı kapıları EN 1634-1 yangın ve EN 1634-3 duman sertifikasyonlarına sahiptir.

Ürünün özelleştirilmesi, kapı kanadı yüzeyinde herhangi bir temanın (kelimeler, resimler, logolar) yeniden üretilmesine izin veren bir ticari marka olan NDD teknolojisi (Ninz Digital Decor) ile doruğa ulaşır.

Örnek Uygulamalar