Yangına dayanıklı kepenkler yangından korunmanın önemli olduğu mekanlar için tasarlanmış en iyi çözümdür. Ateşin merkezi ile korunması gereken mekan arasında emniyet bariyeri oluşturur.

Uluslararası yangın şartnamelerine uygun olarak üretilir.

Türkiye’de de 19/12/2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği yangından korunma sistemlerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu yönetmeliğin 4.Maddesi  bendindeki tanıma uygun olarak üretilen yangın kepenkleri her türlü yapıda sisteme uygun alternatifli çözüm olmaktadır.

Yangın kapıları her ölçüye göre özel üretilir. Acil durumlarda yangın otomasyonu ve yangın senaryolarıyla çalışabilen otomatik kapanma tertibatı ile donatılmış sistem tehlikeyi müdahale edilene kadar hapseder.

Her  kapı gerçek şartlarda STN EN 1634–1/AC:2007 test yöntemine göre test edilmiş olup UKAS akredite test laboratuarınca sertifikalandırılmıştır.

Örnek Uygulamalar